Ingyen DEMO

Belépés Ügyfeleinknek vagy

A DEMO verzió használatának feltételei:


amennyiben ön nem fogadja el a jelen demo felhasználói feltételeket, úgy nem jogosult a szoftvert használni!


1. demo szoftver használati engedély


Jelen DEMO FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK elfogadásával Ön személyre szóló, visszavonható, nem-kizárólagos jogosultságot szerez arra, hogy a 12ALL Szoftvert kipróbálja.


2. demo szoftver használati feltételek


A 12ALL.hu OLDALON TÖRTÉNŐ DEMO REGISZTRÁCIÓVAL JELZETT ELFOGADÁSSAL, VAGY A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY IGÉNYBEVÉTELÉVEL, ÖN A JELEN DEMO FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL:


2.1. Ön nagykorú személy;


2.2. A jelen Szerződés alapján 12ALL rendelkezésére bocsátott minden információ igaz, pontos, időszerű és teljes;


2.3. A DEMO felhasználás során Ön a Szoftvert és annak bármely alkotóelemét csak és kizárólag a jelen DEMO FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKKEL és az alkalmazandó joggal és szabályokkal, illetve annak bármely részével összhangban használja;


2.4. Az Ön részére, a regisztrációkor megadott E-mail címre elküldött felhasználónevet és jelszót nem adja át harmadik személynek és semmilyen módon nem teszi harmadik személy részére hozzáférhetővé;


2.5. nem továbbít zaklató, sértő, becsületsértő, illegális vagy hamis üzenetet vagy információt a Szoftver, vagy bármely részének felhasználásával;


2.6. nem használja a Szoftvert, vagy annak valamely részét bűncselekmény elkövetésére, vagy bűncselekmény elkövetésének megkísérlésére, illetve nem segítik elő bűncselekmény, vagy más jogellenes (ld még 3. pontban részletezett alkalmazandó törvények), vagy károkozó cselekmény elkövetését;


2.7. A 12ALL.hu oldal üzemeltetője a gépnet.hu Kft. jogosult az Ön adatait, az Ön által a DEMO REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK elfogadásával tett felhatalmazásával úgy mint:


 • Név,
 • E-mail cím,
 • Beosztás,
 • Cégnév,
 • Telefonszám,
 • Felhasználónév,
 • Jelszó,
 • Mobilszám,
 • IP cím,

valamint az Ön által a DEMO felhasználás során a rendszerbe felvitt összes adatot eltérő rendelkezés esetén legfeljebb 30 napig tárolni.


2.8. A DEMO REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK elfogadásával Ön a Nevének és E-mail címének felhasználásával feliratkozik a 12ALL hírlevelére, melyet a 30 napos DEMO határidőt követően bármikor lemondhat a levél alján található leiratkozó linkre kattintva.


2.9. Jelen DEMO REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK elfogadásának bármely fél által kezdeményezett megszűnését követően Ön nem lesz jogosult a szoftverbe belépni és azt használni és Ön haladéktalanul felhagy a használatával.


2.10. A 12ALL.hu oldal üzemeltetője a gépnet.hu Kft. jogosult az Ön DEMO használati jogát bármikor egyéb indoklás nélkül megvonni, ez esetben Ön kártérítésre nem jogosult, azonban a megvonással egyidőben az Ön összes tárolt adatát törli a rendszeréből.


3. alkalmazandó törvények


Jelen DEMO REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK elfogadásával Ön kijelenti, hogy az alább felsorolt törvények előírásainak megfelelően használja a Szoftver DEMO változatát és a törvényeket Ön elolvasta és ismeri:


 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

A 12ALL.hu E-mail marketing szoftver és szolgáltatás rendszerével Ön kizárólag a törvényi szabályozások értelmében szabályosan gyűjtött e-mail címekre jogosult hírlevelet küldeni!
Kéretlen, hozzájárulást kérő levelek, reklámlevelek küldése TILOS a 12ALL rendszerével! Bárminemű E-mail címekkel történő visszaélés, esetén a 12ALL jogosult a regisztráció azonnali, minden előzetes jelzés nélküli felfüggesztésére, illetve törlésére, továbbá bejelentést tenni a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál.
Az eljárás során a hatóság által megállapított pénzbírság mértéke 500.000 Ft-ig is terjedhet, továbbá az eljárás elindításához szükséges lépések elvégzéséből keletkező költségeket a 12ALL a Önre terheli.
Amennyiben a SPAM levelek küldéséből, illegálisan gyűjtött, vagy vásárolt címlistákból adódóan a 12ALL oldal üzemeltetőjét bárminemű anyagi (bele értve a technikai károkból adódó anyagi), vagy erkölcsi károk érik, akkor Ön ellen büntető feljelentést tesz, továbbá azonnal felfüggeszti a szolgáltatást.
Kérjük, minden esetben ügyeljen a beazonosíthatóságra, csak és kizárólag valós adatokat adjon meg a regisztrációkor, továbbá a levelek kiküldésekor. A 12ALL oldalán történő DEMO regisztrációkor a regisztrált felhasználó IP címe rögzítésre kerül, jogviták esetén a 12ALL az illetékes hatóságoknak a felhasználó beazonosítása céljából átadja.


Üdvözlettel, a 12ALL.hu csapata